POTVRDENIE O PRIJATÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.epicshop.sk

Adresa pre komunikáciu: RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Popísaná vada tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

…………………………………

Pečiatka a podpis predávajúceho